Kế hoạch Sinh hoạt học thuật - 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  15    tháng   8  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT

VỀ NHỮNG NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TOP 100

 

NĂM HỌC: 2016-2017

 

 

STT

MÔN HỌC

NGƯỜI BÁO CÁO

NGƯỜI PHẢN BIỆN

NGÀY SINH HOẠT

GHI CHÚ

1

Kỹ thuật chiếu sáng

Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Trần. H. Quang Minh

12-9-2016

SHHT

TS. Đinh Hoàng Bách

2

Xử lý ảnh

Nguyễn Nhật Tân

Trần Thanh Phương

24-10-2016

SHHT

TS. Đặng N.M Đức

3

Giáo trình hệ thống điện

Phạm Hữu Lý

Nguyễn Trung Thắng

14-11-2016

SHHT

TS. Đinh Hoàng Bách

4

Quang điện tử

Huỳnh Thanh Thiện

Nguyễn Hữu Khánh Nhân

12-12-2016

SHHT

TS. Đặng N.M Đức

5

Truyền động điện

Vũ Trí Viễn

Đồng Sĩ Thiên Châu

09-01-2017

SHHT

TS. Võ Hoàng Duy

6

Mạng truyền thông công nghiệp

Đinh Hoàng Bách

Huỳnh Văn Vạn

13-03-2017

SHHT

TS. Đinh Hoàng Bách

7

Kỹ thuật robot

Thiều Quang Trí

Phan Tấn Phát

10-04-2017

SHHT

TS. Võ Hoàng Duy

8

Kỹ năng viết và trình bày

Cheng Guan Lim

Trần Thanh Phương

08-05-2017

SHHT

TS. Đặng N.M Đức

9

Vật liệu linh kiện và điện tử

Trần Thành Nam

Nguyễn Hữu Khánh Nhân

05-06-2017

SHHT

TS. Đặng N.M Đức

10

Nhà máy điện và trạm biến áp

Huỳnh Văn Vạn

Đinh Hoàng Bách

10-07-2017

SHHT

TS. Đinh Hoàng Bách

 

Trưởng Khoa

 

 

 

TS.Võ Hoàng Duy                                                           

 

 

 

Người lập bảng

 

 

 

ThS. Nguyễn Nhật Tân

 

Journal Club Khoa Điện Điện Tử 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   13   tháng  09    năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH JOURNAL CLUB

NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

(Từ 21/09/2016 đến 17/07/2017 )

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI BÁO CÁO

NGÀY SINH HOẠT

GHI CHÚ/Trưởng BM

1

Vehicle stability control by using an adaptive sliding-mode algorithm, International journal of vehicle design.

Lê Anh Tuấn

21-9-2016

TS. Võ Hoàng Duy

2

P. Brandstetter, P. Chlebis, P. Palacky, O. Skuta (2011), Application of RBF Network in Rotor Time Constant Adaptation, Elektronika ir Elektrotechnika

 

Trần Công Thịnh

17-10-2016

TS. Đặng N.M Đức

3

Relaying Protocols for Wireless Energy Harvesting and Information Processing

Ali A. Nasir, Student Member, IEEE, Xiangyun Zhou, Member, IEEE, Salman Durrani, Senior Member, IEEE, and Rodney A. Kennedy, Fellow, IEEE

Nguyễn Kiều Tam

21-11-2016

TS. Đặng N.M Đức

4

Improving the angular color uniformity and the lumen output for multi-chip white LED lamps by green  Ce0.67Tb0.33MgAl11O19:Ce,Tb phosphor.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02533839.2016.1208062

Nguyễn Đoàn Quốc Anh

19-12-2016

TS. Đinh Hoàng Bách

5

Local microstructure of silica glass, J. of Non-Crys. Solids,Vol. 355 , Issues 22-23, 1215 (2009).

Lê Thế Vinh

16-01-2017

TS. Đặng N.M Đức

6

The Routh-Hurwitz Stability Criterion, Revisited: The Case of Multiple Poles on Imaginary Axis, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 58, No. 7, July 2013

Võ Hữu Hậu

20-03-2017

TS. Võ Hoàng Duy

7

Direct MPPT algorithm for PV sources with only voltage measurements

Enrico Dallago, Member, IEEE, Alessandro Liberale, Davide Miotti and Giuseppe Venchi

Trần Đình Cương

17-04-2017

TS. Đinh Hoàng Bách

8

UNDERSTANDING SPURIOUS MESSAGE FORWARDING IN VANET BEACONLESS DISSEMINATION PROTOCOLS: AN ANALYTICAL APPROACH.

Andrea Baiocchi

IEEE Transactions on Vehicular Technology  (Volume:65 ,  Issue: 4 ). April 2016.

Ngô Tú Quỳnh

15-05-2017

TS. Đặng N.M Đức

9

Parameter Identification of Induction Machine With a Starting No-Load Low-Voltage Test, IEEE Transaction on Industrial Electonics,

DOI: 10.1109/TIE.2011.2148674

Hồ Đăng Sang

19-6-2017

TS. Đinh Hoàng Bách

10

Tuning Fractional-Order PIλDμ Controllers for a
Solid-Core Magnetic Bearing System, Jianpeng Zhong and Lichuan Li, IEEE transactions on control systems technology, September, 25, 2014


DOI:10.1109/TCST.2014.2382642

Nguyễn Quang Dũng

17-07-2017

TS. Võ Hoàng Duy

 

P.TRƯỞNG KHOA

 

 

 

TS. TRẦN THANH PHƯƠNG

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

 

 

THS. NGUYỄN NHẬT TÂN

 

 

 

 

           
 

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.