Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Điện Tử - Truyền Thông (2017) (UPDATED)Nộp ĐATN:


-     Nộp 02 quyển ĐATN (bìa kiếng): có đóng kèm tờ Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp (photo) và Phiếu theo dõi tiến độ ĐATN (photo)

-     Thời gian nộp: 
8h00 ngày 12/01/2017 tại C009

-          Bộ môn không nhận ĐATN nộp trễ, trình bày sai quy định.

 

Kế hoạch bảo vệ ĐATN:

-         Danh sách GV phản biện (File đính kèm). Sinh viên tự liên hệ với GVPB

-          Danh sách 2 hội đồng (thông báo sau)

-          Thời gian: khoảng 13-18/02/2017 (thông báo sau)

-          Địa điểm: (thông báo sau)

 

Một số lưu ý:

- Để được bảo vệ trước hội đồng, điểm của GVHD và điểm của GVPB phải ≥ 5.00 điểm.

- SV trình bày ĐATN trước hội đồng tối đa 20 phút.

- Điểm cuối cùng của ĐATN được đọc công khai cuối buổi bảo vệ.

- SV có nhiệm vụ chỉnh sửa ĐATN (nếu có) và nộp về Khoa trong vòng 07 ngày sau buổi bảo vệ.

- SV nộp 02 cuốn ĐATN và 02 đĩa CD đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

- GVHD và chủ tịch hội đồng sẽ kiểm tra và xác nhận trên phiếu chỉnh sửa.

- Kết quả điểm ĐATN chỉ được công nhận sau khi SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng.

KẾ HOẠCH BẢO VỆ

-          Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ ĐATN: file pdf đính kèm

-          Thời gian: 13h00 ngày 18/02/2017
 

-          Địa điểm: Hội đồng 1 (C202), hội đồng 2(C204), hội đồng 3 (C205)
 

 

Thông báo thực hiện đồ án 1-2-3 HK2/NH16-17 BM Điện tử - Viễn thông


SV xem danh sách phân công GVHD, kế hoạch thực hiện đồ án để thực hiện cho đúng yêu cầu và thời gian.
Phiếu đăng ký đề tài đồ án phải điền đầy đủ thông tin, đưa GVHD xem và ký khi nhận đề tài. Sau đó nộp về BM ĐTVT (C117) bàn làm việc của cô Ngô Tú Quỳnh trước ngày 21/1/2017.
SV nào chưa nhận đề tài và nộp phiếu đăng ký đề tài đồ án sau ngày 21/1/2017 sẽ không được thực hiện đồ án

Danh sách phân công GVHD Đồ án 1
Danh sách phân công GVHD Đồ án 3
Danh sách phân công GVHD Đồ án 2
Kế hoạch đồ án
Phiếu đăng kí đồ án

 

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án, chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử , BM Kỹ thuật điện

Sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Đồ án, chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử, BM Kỹ thuật điện theo file đính kèm. Sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn theo lịch trực ( trên web khoa ) để nhận đồ án ( từ 16/01/2017 - 21/01/2017).
 
Riêng thầy Cương: 
Sinh viên Đồ án 2 : T5 (19/01) : 16h.00
Sinh viên Đồ án 3 : T5 (19/01) : 16h.30
Nếu trùng giờ học thì lên gặp thầy T5 (19/01) : 18h.00. Nếu không thì phải liên hệ thầy gấp trong tuần đầu tiên sau Tết.

 

DANH SÁCH GVHD ĐỒ ÁN MÔN HỌC BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

    Danh sách GVHD Đồ án môn học bộ môn Tự động điều khiển, HK2 năm học 2016-2017.

 

Kế hoạch đóng tiền ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 01/2017THÔNG BÁO
(V/v học phí Ôn và thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017)


 

Căn cứ thông báo số của phòng Tài Chính về việc thu học phí thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017 năm học 2016-2017, Khoa Điện - Điện Tử thông báo học phí như sau:

I.                   Học Phí:

1.                  Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đấu: học phí ôn và thi như sau:

  • Sinh viên Đại học ngoài chính qui: 1.760.000đ
  • Sinh viên Cao đẳng chính qui: 1.160.000đ
2.                  Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp:

  • Học phí thi lại: 260.000đ
II.                Thời gian và địa điểm đóng tiền:

  • Thời gian đóng: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017
  • Địa điểm: Phòng Tài chính A(0007)  - ĐH Tôn Đức Thắng
 

           P. TÀI CHÍNH                                                                   TRƯỞNG KHOA

 

               (đã ký)                                                                              (đã ký)
 

Thông báo về việc học Thí Nghiệm Viễn Thông


SV xem file đính kèm về quy định, yêu cầu và hướng dẫn học Thí Nghiệm Viễn Thông.
Buổi học đầu tiên tất cả SV phải có tài liệu và bài chuẩn bị thí nghiệm đúng yêu cầu.
Không giải quyết học bù nếu vắng buổi học đầu tiên không xin phép (kèm minh chứng).

File hướng dẫn thí nghiệm
 

Trang 1 / 9

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.